dissabte, 14 de novembre de 2015

Presentació del llibre "De la fàbrica a la revolta", biografia de Pere Curtíada i Ferrer "EL PRIMER REGIDOR INDEPENDENTISTA I SOCIALISTA DELS PAïSOS CATALANS"