dimecres, 10 de desembre de 2014

Jaume Creus i Ventura,militant d'Estat Català


 Jaume Creus i Ventura (Vilassar de Mar, 1885 - Barcelona, 1975),polític i industrial , home d’Estat Català de primera hora i d’Esquerra Republicana de Catalunya, íntim amic dels presidents Macià i Companys.
El 14 d’abril de 1931, Francesc Macià s’assabentà de la proclamació de la República per part de Lluís Companys quan es trobava al domicili de Jaume Creus i es preparaven per dinar. D'altra banda, Macià i Companys també s’havien hagut de refugiar en una altra casa de Jaume Creus en temps difícils (Macià quan era perseguit per la dictadura de Primo de Rivera i Lluís Companys durant els bombardeigs franquistes).
 va tindre estretes vinculacions amb polítics i intel·lectuals rellevants de l’època republicana (Joan Casanovas, Ventura Gassol, Josep Irla, Pau Casals, Josep Trueta, Rovira i Virgili, Batista i Roca, etc.).
Després dels Fets del Sis d’Octubre de 1934 es va haver d’exiliar, primer a Marsella i després a Perpinyà. Tornà a Catalunya després de les eleccions del 16 de febrer de 1936 i l’aprovació del decret d’amnistia.
El 1939, Jaume Creus s’hagué de tornar a exiliar a França. La seva dona, Josefa Goig i Vert, va ser represaliada per les autoritats franquistes, un informe de l’alcadia l’acusava de “separatista”, de fer propaganda a favor d’Estat Català.