dimarts, 27 d’octubre de 2015

Comunicat en relació a proposta de resolució presentada al registre del Parlament de Catalunya per Junts pel Sí i les CUP


ESTAT CATALÀ donem suport a la proposta que s’ ha presentat avui al Parlament de Catalunya. Cal iniciar aquest procés constituent que és al mateix temps un procés de desconnexió d’ Espanya.
Des d’ Estat Català ens afegim a aquesta proposta, especialment al punt novè:
“Declara la voluntat d’ inici de negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’ un estat català independent en forma de República i, així mateix, ho posa en coneixement de l’ Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional”.
Coincidim ja que són les bases fundacionals dels nostre partit: un estat independent en forma de república i donar-ho a conéixer al món. Al mateix temps que obeim les lleis catalanes i no les foranes, mentre fem una nova constitució oberta. El nostre partit hi està tant d’ acord en aquest punt que fins i tot va fer un esborrany de constitució catalana (conegut històricament com “Constitució de l’ Havana”).
Encoratgem als grups parlamentaris que disposen de la majoria sorgida d'aquestes eleccions a no fer cap pas enrere i a debatre i aprovar l'esmentada Resolució en el menor temps possible. Animem també a donar-hi suport a aquells altres representants de la sobirania popular 
"El Parlament de Catalunya:
PRIMER.- Constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria d'escons de les forces parlamentàries amb l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i amb una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat.
SEGON.- Declara solemnement l'inici del procés de creació de l'estat català in­dependent en forma de república.
TERCER.- Proclama l'obertura d'un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.
QUART.- Insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
CINQUÈ.- Considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'hisenda pública.
SISÈ.- Com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, reitera que aquest Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya vo­tat prèviament pel poble en referèndum, entre d'altres.
SETÈ.- Adoptarà les mesures necessàries per obrir aquest procés de desconnexió democràtica, massiva, sostinguda i pacífica amb l'Estat espanyol de tal ma­nera que permeti l'empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una participació oberta, activa i integradora.
VUITÈ.- Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats d'aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l'Estat espanyol.
NOVÈ.- Declara la voluntat d'inici de negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d'una estat català independent en forma de Repúbli­ca i, així mateix, ho posa en coneixement de l'Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional."